Vízelvezető árok tisztítása kinek a feladata?

Az ingatlan tulajdonos feladata a járda szakasz előtti vízelvezető árok tisztítása, és gondoskodnia kell a tiszta állapotának fenntartásáról, a csapadékvíz akadálytalan lefolyásáról, és az ezt akadályozó szennyező anyagokat, fákat, gyökereket, gallyakat, füvet köteles eltávolítani az úttestig bezárólag.

A telek tulajdonosának tisztán kell tartania az ingatlan előtti területet az előtte lévő útszakaszon egészen az úttestig. Ez magában foglalja az alábbiakat:

  • a terület hulladékmentes állapotban tartása
  • az esővíz és egyéb csapadék zavartalan lefolyásának biztosítása
  • a telek és az ingatlan gyalogos megközelítésének és bejárhatóságának lehetővé tétele

Ha segítségre van szüksége a feladat ellátásában, tartályos szippantós kocsinkkal és teherautóba beépített ároktisztító berendezéseinkkel gyorsan a segítségére lehetünk.

Vízelvezető árok karbantartása jogszabály

A vízelvezető árok karbantartására vonatkozó követelményeket a csapadékvíz elvezetés törvény, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 47.§ (8-9) és (10) bekezdései írják elő.

Az ingatlan használójának, tulajdonosának kötelessége, hogy tisztán tartsa a közterületen lévő árkokat, nyitott csatornákat, átereszeket, gondoskodjon az esővíz akadálytalan elfolyásáról az ingatlan előtti szakaszon.

VÍZELVEZETŐ ÁROK KARBANTARTÁSA

Az ingatlanra behajtó járművek útvonalát oly módon kell kialakítani, hogy az ne gátolja a vízelvezetést semmilyen formában.

Felszíni csapadékvíz elvezetés

A felszíni csapadékvíz elvezetés egyrészt fontos a közlekedés biztosítása érdekében, másrészt a csapadékvíz elvezetése, összegyűjtése és megfelelő hasznosítása fontos földünk természetes vízeinek körforgásához.

A jól kialakított folyamatok fontosak lettek, mert az ivóvízként is használható édesvíz készletek egyre értékesebbek, és a fenntarthatóság szempontjából is egyre lényegesebb az átgondolt vízgazdálkodás.

FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

A csapadékvíz elvezetés eszközei LEHETNEK az esőelvezető árok, a kertben és a garázs előtt telepített folyókák, ereszek és különféle csapadékgyűjtők. Ha ezekben dugulás keletkezik, akkor megbomlik az említett körfolyamat, károsodhatnak az épületek is.

Ha a felszíni nyílt vízelvezetés bármely elemében lerakódások keletkeznek, és nem képes ellátni a feladatát az adott vízelvezető betoncső, áteresz, surrantó-, támfal- vagy árokburkoló elem, akkor hívjon minket nyugodtan, hogy segíthessünk.

Földfelszín alatti csapadékelvezetés

Ha valamilyen felszín alatti csapadékelvezető vagy tároló, továbbító rendszer működésében keletkezik fennakadás (ilyen lehet pl. vízgyűjtő akna, ciszterna, átemelő szivattyú akna, föld alatti csatorna- és lefolyórendszer), speciálisan ilyen célra gyártott eszközeinkkel készen állunk ezek üzemkész állapotának helyreállítására.

Szabálytalan csapadékvíz elvezetés

Szabálytalan csapadékvíz-elvezetésnek minősül az ingatlan telekhatárán belül keletkezett csapadékvíz kivezetése közterületre (esőelvezető árokba, közútra), illetve a szennyvíz elvezető hálózatba történő bevezetése, ezért ez szigorúan tilos és az önkormányzatok által büntetendő.

szabálytalan csapadékvíz elvezetés

Az illegális csapadékvíz bekötések felderítésére a közmű szolgáltató emberi egészségre ártalmatlan jelzőfüstöt juttathat a csatornarendszerbe, így lehet „kifüstölni” az illegális rákötéseket.

Mit tegyek a keletkezett csapadékkal?

Jó gyakorlat lehet a telek legmélyebb pontján ásni egy gödröt, feltölteni kúlékaviccsal és szikkasztóz kialakítani. Ennek feladata, hogy elvezesse a hirtelen keletkezett, nagy mennyiségű csapadékot.

Alternatív megoldásként a keletkezett esővizet össze lehet gyűjteni egy földbe süllyesztett, műanyag edényben, ahonnan egy szivattyúval öntözni lehet pl. a kertet vagy a telekre ültetett gyepet.

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!